Valakupių klonio geomorfologinis draustinis – geomorfologinis draustinis Vilniuje, Turniškėse. Jo teritorija užima 90,91 ha plotą, driekiasi pietrytinėje Turniškių dalyje, besiribodama šiaurės rytuose su Nemenčinės plentu. Įsteigtas Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 29 sprendimu Nr. 129.

Gamtos vertybės

Draustinyje siekiama išsaugoti unikalų tarpledynmečio laikotarpio Neries slėnio fragmentą – klonį su daubomis, kalvomis, pelkutėmis. Šiame slėnyje yra 300–700 m pločio ir apie 10 km ilgio termokarstinių daubų juosta. Manoma, kad prieš paskutinį apledėjimą tai buvusi Neries vaga. Čia ištirpus ledynams susiformavo įdubos, kurias iki dabartinio reljefo formavo eroziniai procesai. Dabar tai unikalus kalvotas, pelkėtas, ežeringas, daubotas ir žvirgždingas vietovaizdis. Ryškiausia klonio atkarpa, vadinama Saltoniškių slėniu, vykdant statybas, buvo visiškai sudarkyta ir prarado savo vertę, todėl dabar saugoma tik natūralumą išlaikiusi klonio dalis Valakupių miško parko zonoje.

VALAKUPIŲ KLONIO GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO INDIVIDUALI BYLA