Vietos savivaldos įstatymas
(priimtas 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I-533 (Žin., 1994, Nr. 55-1049))

Saugomų teritorijų įstatymas
(priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 301 (Žin., 1993, Nr. 63-1188))

Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai 

(priimtas 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704))

Aplinkos apsaugos įstatymas

(priimtas 1993 m. sausio 21 d. Aukščiausiosios tarybos nutarimu Nr. I – 2223 (Žin., 1992, Nr. 5 75))

Nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymas
(priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, I – 733 (Žin., 1995, Nr. 3-37))

Teritorijų planavimo įstatymas
(priimtas 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391))

Statybos įstatymas
(priimtas 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788))

Miškų įstatymas
(priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 671 (Žin., 1994, Nr. 96-1872))

Žemės įstatymas
(priimtas 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 446 (Žin., 1994, Nr. 34-620))

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
(patvirtintos 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343)

Specialųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašas
(patvirtintas 2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-997)

Biudžetinių įstaigų įstatymas
(priimtas 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1113 (Žin., 1995, Nr. 104-2322))

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatai
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 855)

Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų planas
(patvirtintas 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 518, (Žin., 2009. Nr. 67-2702))

Pavilnių regioninio parko tvarkymo planas
(patvirtintas 2009 m. birželio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-341, (Žin., 2009. Nr. 78-3249))

Verkių regioninio parko ir jo zonų ribų planas
(patvirtintas 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 492 (Žin., 2009, Nr. 66-2623))

Verkių regioninio parko tvarkymo planas
(patvirtintas 2009 m. birželio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-342 (Žin., 2009, Nr. 78-3250))

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos nuostatai
(patvirtinti 2008 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-791)

Nutarimas dėl gamtos paminklų paskelbimo
(patvirtintas 2000 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 311 (Žin., 2000, Nr. 24-621))

Nutarimas dėl ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų ribų patvirtinimo
(patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1173 (Žin., 2010, Nr. 99-5127))

Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės
(patvirtintos 2009 m. spalio 7 d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1251)

Vilniaus miesto savivaldybės draustinių nuostatai ir aprašai