1. Įstaigos veiklos tikslai:

1.1. Pavilnių regioninio parko – Kalnų, Šveicarijos, Iškartų, Barsukynės, Rokantiškių, Markučių bei Tuputiškių erozinių raguvynų su būdingomis augalų bendrijomis, Ribiškių ir Sapieginės erozinių vėduoklių kraštovaizdžio struktūros, Lyglaukių didžiųjų erozinių atragių, Vilnios slėnio apsauga ir Verkių regioninio parko – Žaliųjų ežerų gilių dubaklonių, Neries šlaitų, Turniškių, Riešės ir Baltupio (Cedrono) upelių paslėnių, ir savininkės įsteigtų draustinių, kurių priežiūra perduota įstaigai, apsauga;

1.2. kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų, tarp jų Rokantiškių ir Puškorių archeologinių objektų, Vilnios slėnių techninės kultūros paveldo bei gynybinių įrenginių liekanų, Verkių dvaro ansamblio su parku, senųjų tvenkinių sistemos, senosios dvarvietės bei Kalvarijų kultūros komplekso – Šv. Kryžiaus bažnyčios ir Kryžiaus kelio, Trinapolio vienuolyno ansamblio, istoriškai susiklosčiusių kelių trasų, jų aplinkos ir savininkės įsteigtuose draustiniuose, kurių priežiūra perduota įstaigai, esančių objektų apsauga;

1.3. gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimas;

1.4. pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimas;

1.5. informacijos gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse kaupimas ir mokslo tyrimų atlikimas;

1.6. sąlygų plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose regioninių parkų, ir savininkės įsteigtų draustinių, kurių priežiūra perduota įstaigai, planavimo schemose, sudarymas;

1.7. ūkinės veiklos bei urbanizacijos plėtotės reglamentavimas pagal regioninių parkų ir savininkės įsteigtų draustinių, kurių priežiūra perduota įstaigai, planavimo schemas;

1.8. gamtosaugos idėjų, materialinės ir dvasinės kultūros palikimo propagavimas.