Tapelių kraštovaizdžio draustinis – saugoma gamtos teritorija Vilniaus miesto savivaldybėje, Antakalnio seniūnijoje, negyvenamame plote į vakarus nuo Tapelių kaimo. Patenka į Nemenčinės miškų urėdijos Liepynės girininkiją.

Įsteigtas 1996 m. gegužės 29 d., siekiant išsaugoti Neries senslėnio lygumoje išsiskiriančios ežeringos Antavilių rinos dalį, kurioje telkšo keletas ežerų (draustinio teritorijon patenka Tapelių ir Juodžio ežerai). Draustinį dengia Antavilių miško pušynai.

TAPELIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO INDIVIDUALI BYLA

PAŽINTINIS TAKAS: