Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 7 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018 m. spalio 17 d. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijai perdavė šių Vilniaus miesto savivaldybės draustinių priežiūrą: