Foto paroda „Žuvėdros - grakščiosios šaudyklės“

2022 07 26


Žuvėdros aptinkamos prie daugelio upių, ežerų, žuvininkystės tvenkinių, ties Kuršių mariomis, pajūryje. Vilniaus mieste peri tik pavienės upinių žuvėdrų poros, dažniau jas galime matyti besimaitinančias miesto vandens telkiniuose gausiau Buivydiškių tvenkiniuose, Neries upėje. Lietuvoje veisiasi 5 rūšių žuvėdros, tačiau minėta upinė žuvėdra yra gausesnė. Kitos mūsų krašte perinčios žuvėdros – baltaskruostė, baltasparnė, juodoji ir mažoji žuvėdros, yra retos ir įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Baltaskruostės, baltasparnės ir juodosios žuvėdros kuriasi sekliuose, uždumblėjusiuose vandens telkiniuose, o upinės ir mažosios žuvėdros – atvirose smėlėtose, durpinėse ar žemaūge žole apaugusiose salose. Žuvėdros veisiasi kolonijomis. Jau pats pavadinimas sako, kad žuvėdros yra žuvelėmis mintantys paukščiai, kurie grobio ieško nuolat skrajodami virš vandenų paviršiaus. Kai kurios žuvėdros sulesa nemažai vabzdžių. Žuvėdros - tai ne kirai, kurie būriais sekioja paskui dirvonus ariančius traktorius, apninka sąvartynus, kur suranda tinkamo maisto. Žuvėdros yra žymiai grakštesnės ir liaunesnės, su kregždėms būdingomis įkirptomis uodegomis. Nors prie vandens telkinių žuvėdros sutinkamos dažnai, tačiau daugelis su gamta artimiau nesusipažinusių žmonių jų neskiria nuo dar dažniau sutinkamų, gausesnių ir kažkiek išoriškai panašių kirų, todėl nuolat painioja šiuos sparnuočius.

Lietuvos ornitologų draugija, siekdama šviesti visuomenę ir populiarinti žuvėdrų apsaugos idėjas bei priemones, paskelbė žuvėdrų fotografijų konkursą. Gamtos fotografai buvo pakviesti fotografuoti įvairių rūšių žuvėdras, tame tarpe ir plėšriąsias, margasnapes ar poliarines žuvėdras, kurios sutinkamos mūsų krašte. Gausus būrys fotografų konkursui pateikė fotografijas, kurios atspindėjo šių paukščių socialinius ryšius,  medžioklių subtilybes, išvaizdos išskirtinumus, gamtosaugos aktualijas. Šioje parodoje eksponuojami konkurso dalyvių ir kitų gamtos fotografų darbai, kuriuose atspindėtas grakštus žuvėdrų pasaulis.

Lietuvos ornitologų draugija parodą „Žuvėdros – grakščiosios šaudyklės“ organizuoja su partneriais VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija ir UAB „EKO STOMA įgyvendindama ES LIFE programos, LR aplinkos ministerijos ir projekto partnerių lėšomis finansuojamą projektą  „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ (Nr. LIFE17 NAT/LT/000545).

Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų perinčių populiacijų būklę jų apsaugai svarbiose teritorijose, tinkamai tvarkant jų veisimosi buveines ir taikant kitas šioms rūšims svarbias apsaugos priemones.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. liepos mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.

Projekto interneto svetainė www.lifeterns.lt