Teisinė informacija

Teisinė informacija

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ūkinę veiklą Pavilnių ir Verkių regioninių parkų teritorijoje:
Vietos savivaldos įstatymas
(priimtas 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I-533 (Žin., 1994, Nr. 55-1049))
(priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 301 (Žin., 1993, Nr. 63-1188)
(priimtas 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704)
(priimtas 1993 m. sausio 21 d. Aukščiausiosios tarybos nutarimu Nr. I – 2223 (Žin., 1992, Nr. 5-75))
Nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymas
(priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, I – 733 (Žin., 1995, Nr. 3-37))
Teritorijų planavimo įstatymas
(priimtas 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391))
Statybos įstatymas
(priimtas 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788))
Miškų įstatymas
(priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 671 (Žin., 1994, Nr. 96-1872))
Žemės įstatymas
(priimtas 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 446 (Žin., 1994, Nr. 34-620))
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
(patvirtintos 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343)
(patvirtintas 2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-997)
(priimtas 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1113 (Žin., 1995, Nr. 104-2322))
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatai
(patvirtinti 1996 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 855 (Žin., 1996, Nr.72-1728))
Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų planas
(patvirtintas 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 518, (Žin., 2009. Nr. 67-2702))
(patvirtintas 2009 m. birželio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-341, (Žin., 2009. Nr. 78-3249))
(patvirtintas 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 492 (Žin., 2009, Nr. 66-2623))
(patvirtintas 2009 m. birželio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-342 (Žin., 2009, Nr. 78-3250))
(patvirtinti 2008 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-791)
Nutarimas dėl gamtos paminklų paskelbimo
(patvirtintas 2000 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 311 (Žin., 2000, Nr. 24-621))
(patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1173 (Žin., 2010, Nr. 99-5127))
(patvirtintos 2009 m. spalio 7 d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1251)