Naujienos

Naujienos

Suskaičiuoti Plačialapės klumpaitės individai

2018-06-26

Plačialapė klumpaitė (lot. Cypripedium calceolus) – vienas iš Lietuvos raudonosios knygos augalų, Verkių regioninio parko pasididžiavimas. Kaip ir daugeliui kitų retų ir saugomų rūšių, šio augalo apsaugos priemonių parinkimui būtina populiacijos būklės stebėsena. Vykdant plačialapės klumpaitės populiacijos daugiametę stebėsena, birželio 8-10 dienomis buvo skaičiuojami žydintys ir nežydintys individai. Skaičiavimai atlikti remiantis mokslininkų rekomendacijomis, keliuose laukeliuose (bendras jų plotas 1200 m2). Tyrimas parodė, kad individai auga netolygiai erdviškai  pasiskirstę – būdingos individų grupės. Viso suskaičiuoti 1940 individai, iš kurių  1369 žydėjo, o likusieji buvo jauni nežydintys. Tai rodo, kad populiacija yra atsinaujinanti ir kol kas papildomų priemonių populiacijos stabilumui palaikyti nereikia.  Visgi rekreacinė žmonių veikla, vaikščiojimas ar bėgiojimas, turi gana ženklų poveikį , nes žiedynai nulaužomi, o jauni individai sumindomi. Prašome visų būti sąmoningais ir saugoti savo gamtos turtus.