Naujienos

Naujienos

Su visuomene aptartas naujai parengtas BAST teritorijos „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planas

2018-09-17

Rugsėjo 17 d. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijoje vyko viešas BAST* teritorijos „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos plano aptarimas. Šio gamtotvarkos plano tikslas – sudaryti sąlygas palankioje apsaugos būklėje išsaugoti BAST teritorijos tikslinių rūšių, niūraspalvio auksavabalio ir europinio plačiaausio, įrašytų į Buveinių direktyvos II ir IV priedus bei Lietuvos saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių sąrašus, buveinę ne mažesniame kaip 6,5 ha plote. Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistė Dalia Bastytė plačiau pakomentavo numatytas gamtotvarkos priemones. Diskusijose dėl niūraspalvio auksavabalio išlikimui būtinų sąlygų sukūrimo, senų medžių priežiūros, buveinių palankios būklės palaikymo, informacinių stendų turinio, smulkiažiedės sprigės šienavimo planų savo patirtimi ir įžvalgomis dalinosi specialistai iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Lietuvos gamtos fondo, Gamtos tyrimų centro, Aplinkos apsaugos departamento bei Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos.
BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planas rengiamas įgyvendinant projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701), Lietuvos gamtos fondui bendradarbiaujant su Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centru, Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos zoologijos sodu.
Projektą finansuoja Europos Sąjungos „LIFE” programa, LR aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Gamtotvarkos plano rengėjas – Lietuvos gamtos fondas, Algirdo 22–3, LT-03218 Vilnius, tel. (8 5) 2310700. Už gamtotvarkos plano rengimą atsakingas asmuo: Dalia Bastytė, tel. 8 663 65616, el.paštas: dalia.b@glis.lt
*buveinių apsaugai svarbios teritorijos