Naujienos

Naujienos

Sekminės

2020-05-31

Šiandien minimos Sekminės. Tai šventė, švenčiama sekmą (t.y. septintą) savaitę po Velykų. Jos metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. Miestiečiams ši šventė nebėra tokia aktuali kaip Kalėdos ar Velykos, mat jos metu daugiausia dėmesio skiriama naminiams gyvuliams – karvėms.

Nuotraukos autorius - Karolis Ulozas. Tverečiaus apylinkių gyventojai Vilniaus Kalvarijose per Sekmines. 1936 m. Nalšios muziejus.