Naujienos

Naujienos

Pradedamas rengti BAST teritorijos „Kaukysos upės slėnis“ gamtotvarkos planas

2018-07-27

Liepos 24 dieną Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija pasirašė paslaugų teikimo sutartį su Labdaros ir paramos fondu „Lietuvos gamtos fondas“ dėl BAST teritorijos „Kaukysos upės slėnis“ gamtotvarkos plano parengimo. Teritorija užima 32,2 hektaro plotą ir yra unikali tiek savo ledynmečio suformuota reljefo struktūra, tiek ir gamtinėmis vertybėmis – saugomomis buveinėmis bei retomis ir saugomomis rūšimis. šioje teritorijoje Preliminariai numatytomis šios gamtotvarkos priemonės: planuojama šalinti invazines augalų rūšis, mažinti svetimkraščių augalų skaičių. Be to, numatomi menkaverčių krūmų kirtimai, atkuriant sunykusias pievų bendrijas ir sukuriant palankias sąlygas saugomų augalų, tokių kaip Melsvasis gencijonas (lot. Gentiana cruciata), populiacijoms atsikurti. Menkavertės sumedėjusios augalijos pašalinimas taip pat padės atskleisti unikalų teritorijos kraštovaizdį – kalvotą reljefą, upelių ir šaltinių esančių teritorijoje tinklą, tuo pačiu sumažinant į juos patenkančių organinių medžiagų kiekį. Būtina planuoti ir tinkamai pritaikyti gamtotvarkos priemones, norint išsaugoti ateities kartoms šį unikalų ir gamtinių vertybių kupiną Ribiškių kraštovaizdžio draustinio kampelį.