Naujienos

Naujienos

Plačialapė klumpaitė

2021-06-04

Jūsų namų palangę puošia orchidėja? O gal net kelios?
Jei taip, tuomet perduokite joms linkėjimus nuo tolimos pusseserės Plačialapės klumpaitės, kuri pražydo Verkių regioniniame parke!