Naujienos

Naujienos

Dr. Irma Randakevičienė. Dar šiek tiek apie kunigaikščius Vitgenšteinus ir Verkių rūmus. Verkių rūmai 1851 metų inventoriniuose dokumentuose

2019-03-27

Verkių rūmai – vieni vertingiausių klasicizmo statinių Lietuvoje ir yra vienas seniausių Lietuvos dvarų, beveik keturis dešimtmečius buvęs Vilniaus vyskupų užmiesčio rezidencija, tai rašoma ne viename šaltinyje. Dabartiniai rūmai sukurti XVIII a. antroje pusėje architektų – Martyno Knakfuso ir Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, visa tai fundavo  Vilniaus vyskupas Jokūbas Ignotas Masalskis. Iš šio vyskupo nuosavybės Verkiai 1792 metais atiteko grafui Potockiui, o šis dvarą pardavė Vilniaus maršalkai Stanislovui Jasinskiui.

Nors šaltiniuose nurodoma, jog 1839 m. liepos 27 d. Verkiai perduoti kunigaikščiui Vitgenšteinui, kuris nupirko dvarą savo antrajai žmonai Leonilai Bariatinskajai – Vitgenštein (pvz. Dumalakas A. Surasti senieji žemėlapiai liudija Verkių dvaro didybę, 2016), tačiau paties dvaro inventorizacijos byloje rašoma, jog 1841 metų kovo 22 d. Stanislovas Jasinskis pirkimo pardavimo sandoriu Verkių rūmus pardavė kunigaikštienei Leonilai Vitgenštein, sutartis patvirtinta Vilniaus apygardos  teisme tų pačių metų kovo 24 dieną.

Dr. Irma RANDAKEVIČIENĖ, www.voruta.lt: NUORODA Į VISĄ STRAIPSNĮ