background

Žaliųjų ežerų apylinkės

Žaliųjų ežerų apylinkės Natura 2000 teritorija paskelbta LR aplinkos ministro 2005-06-15 įsakymu Nr. D1-302 "Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo". Šioje teritorijoje saugoma daugybė europinės svarbos buveinių ir rūšių: ežerai su menturdumblių bendrijomis, vakarų taigos miškai, plačialapiai ir mišrūs miškai, žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai bei viena didžiausia Lietuvoje bei visoje Europoje plačialapių klumpaičių populiacija.