background

Neries upės šlaitas ties Verkiais

2005 metais LR Aplinkos ministras Neries upės šlaitą ties Verkiais įsakymu patvirtino kaip vietovę, atitinkančią gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijus ir teikiamą Europos komisijai. Šiai Europos saugomų teritorijų ekologinio tinklo – Natura 2000 vietovei tvarkyti yra parengtas gamtotvarkos planas.

Verkių kalno senuose drevėtuose ąžuoluose ir kituose kietmedžiuose gyvena retas, Lietuvoje ir visoje Europoje saugomas niūraspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita), kuris yra ypatingai reiklus specifinėms aplinkos sąlygoms. Ši vabalų rūšis yra puikus indikatorius vertingų gamtinių buveinių, turtingų rūšimis. Apskaičiuota, kad su senais ąžuolynais vien vabzdžių mažiausiai yra susijusios 700 rūšių.
Nuo 2006 metų per ateinantį dešimtmetį Verkių kalno šlaite bus taikoma visa eilė priemonių, padėsiančių atstatyti ir palaikyti niūraspalvio auksavabalio, įtraukto į Buveinių direktyvos (92/43/EEC) II-ąjį priedą, populiacijos palankią apsaugos būklę. Pagrindinis teritorijos tvarkymo tikslas – formuoti šlaito medyną, tinkamą niūraspalvio auksavabalio įsikūrimui ir gyvenimui bei užtikrinti ilgalaikį populiacijos išlikimą ateityje. Dėl to svarbu išsaugoti senus drevėtus ąžuolus, prailginti jų amžių, išvalyti traką, didinti negyvos medienos tūrį, paliekant sausuolius, virtuolius, šakų krūvas.Visą schemą galite atsisiųsti čia.