background

LIFE+ VIVA GRASS projektas

„Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą“ 

(LIFE Viva Grass) 

Nr.LIFE13 ENV/LT/000189Atokiuose ir intensyviam žemės ūkiui netinkamuose, nederlingos žemės plotuose Europoje vis dar glaudžiasi gausi biologinė įvairovė. Natūralios ir pusiau natūralios pievos susiformavo dėl įvairių ekosistemų ir ekstensyvaus ūkininkavimo sąveikos. Deja, dėl pakitusio gyvenimo būdo kaimo vietovėse, atokesniuose regionuose smarkiai sumažėjo gyventojų skaičius, dideli žemės plotai buvo apleisti, todėl žemės plotai apaugo krūmais ir buvo prarasta nemaža pievoms būdingos biologinės įvairovės dalis. Baltijos šalyse žemės masiškai pradėtos apleisti nuo 1990-ųjų pradžios.

Įstojus į Europos Sąjungą, atsirado galimybė siekti subsidijų už žemės ūkio paskirties žemės tvarkymą. Vis dėlto, Kaimo plėtros priemonėmis labiau linkstama skatinti žemės ūkio produkcijos gamybą ir intensyvų žemės naudojimą, o ne tęsti aplinkai palankią teritorijų valdymo praktiką.

Šiuo projektu (http://vivagrass.eu/) siekiama skatinti visuminį, ekosistemų išsaugojimu pagrįstą požiūrį į pievų biologinę įvairovę ir jos funkcijas bei palaikyti ekonomiškai gyvybingą pievų ekosistemų valdymą. Projektu siekiama pademonstruoti pievų daugiafunkcinio naudojimo galimybes, kuris gali tapti darnaus kaimo vietovių valdymo pagrindu ir vietos ekonomikos vystymosi paskata. 

Projekto tikslai: 

• Atidžiai patikrinti sąveikos galimybes ir trūkumus tarp žemės naudojimo ir gamtos išsaugojimo politikos, surinkti geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su darniu pievų valdymu ir pateikti siūlymus taikomai politikai ir teisinei sistemai gerinti;
• Pasiūlyti integruotus visuminius, ekosistemų išsaugojimu grindžiamus planavimo sprendimus, atsižvelgus į ekonomiškai perspektyvius pievų tvarkymo scenarijus;
• Skatinti įgyvendinti ekonomiškai gyvybingų pievų valdymo modelius teritorijose su skirtingomis gamtinėmis ir socioekonominėmis sąlygomis;
• Skatinti planuotojų ir vietos partnerių sąmoningumą bei plėtoti ekonomiškai pagrįstą požiūrį į pievų ekosistemų valdymą ir jų teikiamas paslaugas.

Projekto įgyvendinimo priemonėmis ir įsitraukiant į strateginio planavimo procesus bus siekiama padidinti natūralių ir
pusiau natūralių pievų valdymo veiksmingumą bei sukuriant integruotą planavimo priemonę darniam pievų valdymui. Integruota planavimo priemonė padės stiprinti ryšius tarp taikomos socialinės, ekonominės, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio politikos. Projekto metu taip pat bus įgyvendinamos verslą skatinančios veiklos ir rengiami verslo plėtros scenarijai, kurie galės funkcionuoti kaip teorinis investicinio planavimo pagrindas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat bus vykdoma praktinė pusiau natūralių, krūmais apaugusių ir apleistų pievų atkūrimo veikla, paruošiamos teritorijos žemės ūkio naudmenoms. Apleistose teritorijose atkūrus pusiau natūralių pievų buveines, jose šeimininkaujantis ūkininkas galės kreiptis dėl žemės ūkio išmokų. Toks pavyzdys skatins ir kitus žemės savininkus tvarkyti jiems priklausančias apleistas teritorijas bei užsiimti žemės ūkio veikla.

LIFE Viva Grass (http://vivagrass.eu/ ) projektas trijose Baltijos šalyse turi 14 partnerių:

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (Projekto koordinatorius)
Baltijos aplinkos forumas Latvijoje
Latvijos Universitetas
Cēsis savivaldybė
SOVITES ūkis
Baltijos aplinkos forumas Estijoje
Estijos gyvosios gamtos mokslų universitetas
Lääne- Saare rajono savivaldybė
Kurese ūkis
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija
Dubysos regioninio parko direkcija
Šilutės rajono savivaldybė
UAB Hnit-Baltic
Aplinkosauginių spendimų institutas

Kontaktai pasiteiravimui:
Kęstutis Navickas – Projekto vadovas
Darnaus vystymosi ekspertas
VšĮ "Baltijos aplinkos forumas"
Tel. (8 5) 255 9146
El. paštas kestutis.navickas@bef.lt

Projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika, Latvijos Respublika, Estijos Respublika ir projekto partneriai. Jo trukmė nuo 2014-06 iki 2018-11

Projekto aprašymas anglų kalba (Project description)