Apie mus

Apie mus

Pavilnių ir Verkių regioniniai parkai įsteigti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“, siekiant išsaugoti Žaliųjų ežerų gamtinius ir Verkių, Kalvarijų, Trinapolio apylinkių kultūrinius istorinius kompleksus, erozinių raguvynų bei Vilnios slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Darbuotojai

Bendrasis direkcijos telefonas 8-5 2729834 (mob. tel. 8 694 599 43), el. paštas info@pavilniai-verkiai.lt

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių:

vardas.pavarde@pavilniai-verkiai.lt

ADMINISTRACIJA

Direktorė

Jolanta Radžiūnienė

mob. 8 620 73107

Vyr. finansininkė

Galina Brodovskaja

mob. 8 614 81870

Vyr. specialistė

Regina Verksnytė

mob. 8 618 05165

Vyr. specialistė

Inga Šiaudvytienė

mob. 8 694 70189

GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS

Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)

Marina Markevičienė

mob. 8 614 86637

Vyr. specialistas (ekologas)

Rokas Butkus

mob. 8 680 24159

Vyr. specialistas (kultūrologas)

Pranciškus Maigys

mob. 8 603 08616

REKREACIJOS IR TERITORIJŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

Vyr. specialistas (aplinkos gerinimas)

Tadas Stankevičius

mob. 8 603 08617

Vyr. specialistas (aplinkos gerinimas)

Paulius Macijauskas

mob. 8 694 59943

Nekvalifikuotas darbininkas

Dainius Tunkūnas

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2018 metai

Direktorius

1

2358

Vyr. finansininkas

1

1516

Vyriausiasis specialistas

7

1029

Darbininkas

1

400

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2017 metai

Direktorius

1

1592

Vyr. finansininkas

1

1252

Skyriaus vedėjas

2

890

Vyriausiasis specialistas

7

816

Darbininkas

2

380

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2015 metai

2016 metai

Direktorius

1

1388

1388

Direktoriaus pavaduotojas

1

1225

1225

Vyr. finansininkas

1

1249

1314

Skyriaus vedėjas

2

847

945

Vyriausiasis specialistas

5

581

635

Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ūkinę veiklą Pavilnių ir Verkių regioninių parkų teritorijoje:

Vietos savivaldos įstatymas
(priimtas 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I-533 (Žin., 1994, Nr. 55-1049))

Saugomų teritorijų įstatymas
(priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 301 (Žin., 1993, Nr. 63-1188))

Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai 
(priimtas 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704))

Aplinkos apsaugos įstatymas
(priimtas 1993 m. sausio 21 d. Aukščiausiosios tarybos nutarimu Nr. I – 2223 (Žin., 1992, Nr. 5-75))

Nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymas
(priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, I – 733 (Žin., 1995, Nr. 3-37))

Teritorijų planavimo įstatymas
(priimtas 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391))

Statybos įstatymas
(priimtas 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788))

Miškų įstatymas
(priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 671 (Žin., 1994, Nr. 96-1872))

Žemės įstatymas
(priimtas 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 446 (Žin., 1994, Nr. 34-620))

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
(patvirtintos 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343)

Specialųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašas
(patvirtintas 2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-997)

Biudžetinių įstaigų įstatymas
(priimtas 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1113 (Žin., 1995, Nr. 104-2322))

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatai
(patvirtinti 1996 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 855 (Žin., 1996, Nr.72-1728))

Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų planas
(patvirtintas 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 518, (Žin., 2009. Nr. 67-2702))

Pavilnių regioninio parko tvarkymo planas
(patvirtintas 2009 m. birželio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-341, (Žin., 2009. Nr. 78-3249))

Verkių regioninio parko ir jo zonų ribų planas
(patvirtintas 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 492 (Žin., 2009, Nr. 66-2623))

Verkių regioninio parko tvarkymo planas
(patvirtintas 2009 m. birželio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-342 (Žin., 2009, Nr. 78-3250))

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos nuostatai
(patvirtinti 2008 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-791)

Nutarimas dėl gamtos paminklų paskelbimo
(patvirtintas 2000 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 311 (Žin., 2000, Nr. 24-621))

Nutarimas dėl ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų ribų patvirtinimo
(patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1173 (Žin., 2010, Nr. 99-5127))

Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės
(patvirtintos 2009 m. spalio 7 d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1251)

Vilniaus miesto savivaldybės draustinių nuostatai ir aprašai

Savivaldybės paslaugos

Naudinga Vilniaus miesto savivaldybės teisinė informacija gyventojams ir ūkinę veiklą parkų teritorijoje vykdantiems asmenims (užėję ant nuorodos jūs pateksite į Vilniaus m. savivaldybės tinklalapį ir galėsite susipažinti su minimų leidimų, sąlygų išdavimo tvarka ir reikalavimais bei rasite taisykles):Galerija
Neradote ieškomos informacijos? Parašykte mums

Klausti